Olivia!

Hvem er Team Olivia?

Team Olivia er et personlig og verdistyrt omsorgsselskap med tjenester innen blant annet personlig assistanse, barnevern og helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i nærheten av våre kunder på over 200 steder i Norge, Sverige og Danmark. Vi er ca. 13 000 medarbeidere.

Vi er det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet

Bli bedre kjent med oss og finn ut hva vi kan hjelpe deg med

Bli kjent med oss

For å bli mer kjent med oss. Her får du møte noen av våre kunder og ansatte.

Filter

Vi er det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Ditt liv - dine valg

AssisterMeg er en av Norges ledende leverandører av BPA som står for brukerstyrt personlig assistanse. Brukerstyrt vil si at den som har assistanse selv styrer hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre samt hvor og når assistansen finner sted. Slik blir assistansen skreddersydd rundt kundens behov og gir frihet til å leve slik man velger.

Vi jobber for å gjøre det så enkelt så mulig for våre kunder å ha BPA og bygger vårt konsept på beste praksis og lang erfaring. Vårt verdigrunnlag er likeverd og inkludering gjennom styring i eget liv.

Kontakt oss
Vår virksomhet innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Helse og omsorg

Vi gir tjenester som du selv ville hatt

Vi har hovedkontor på Harestua og avdelingene/boligene våre ligger i Viken, Innlandet, Vestland og Oslo. Troms og Finnmark fylke er i etableringsfasen. Tiltakene våre er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har også tiltak som er hjemlet i Barnevernsloven, men målgruppen i disse tiltakene er ungdommer som også har behov innenfor helse og omsorg.

Team Olivia Bohab gir tjenester til mennesker med komplekse bistandsbehov, slik at de kan leve et trygt, aktivt, utviklende og uavhengig liv. Vårt faglige arbeid skal være preget av høy etisk og faglig kompetanse,med stor vekt på brukermedvirkning. Hos oss finner du trygge voksne miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Team Olivia BoHab benytter seg av anerkjente metoder, som baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Med gode boligløsninger og et svært kompetente miljø, legger vi til rette for et aktivt og meningsfullt liv med stor vekt på individuelt tilpassede tiltak.

Vi er der for deg enten du er tjenestemottaker hos oss, i nettverket eller vergen til den enkelte. Om du jobber som medarbeider eller er vår oppdragsgiver, skal alltid vårt fokus være at vi gir tjenester som du selv ville hatt.

Kontakt oss
Vårt selskap tilbyr tjenester innenfor helse og omsorg

Vi er det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet.

Vi er det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet.

Barnevern

Vårt tilbud innen barnevern - vi gir aldri opp!

Olivia Solhaugen er et tradisjonsrikt barnevernsfirma med historie tilbake til 1954. Vi har hovedkontor på Lunner og har avdelinger i Viken, Innlandet, Oslo, Trøndelag og Bergen. Nå er vi også i ferd med å etablere oss i Troms og Finnmark.

Hver eneste dag står våre ansatte på for å gi våre barn og ungdom en bedre start på livet. Olivia Solhaugen har en tydelig ytre struktur for å skape trygghet og forutsigbarhet for barna som bor hos oss.

Hos oss møter du et trygt og stabilt miljøpersonale, et fokus på det enkelte barn med vektlegging av dagtilbud og fritid. Vi samarbeider særdeles godt med oppdragsgivere, familie og øvrig nettverk. Det viktigste er likevel - vi gir aldri opp!

Kontakt oss
Vårt selskap tilbyr tjenester innenfor barnevern

Olivia Solhaugen AS

Fosterhjem

Vårt tilbud om fosterhjem

Team Olivia Fosterhjem arbeider for å gi utsatte barn og unge, trygge oppvekstvillkår gjennom å tilby stat og kommune, trygge fosterhjem. Vi skreddersyr tilbud som fosterhjem, akutthjem, veiledningstjenester og andre former for konkrete hjelpetiltak. Våre ansatte har lang erfaring i arbeid med barn, unge og familier, i tillegg til erfaring innen kommunalt og privat barnevern, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri.

Våre fosterfamilier har vært gjennom en omfattende vurderingsprosess, og deltar årlig på ulike kurs og kompetansehevingsprogram med fokus på bla traume- og krisehåndtering. Ved å tilhøre Team Olivia deler vi et felles verdigrunnlag og er opptatt av å være lydhøre, stolte, aktuelle og kvalitetsbevisste. Det mest sentrale i vår virksomhet er enkeltmennesket og deres individuelle behov, og hvordan vi kan tilrettelegge for utvikling og vekst.

Kontakt oss
Vårt selskap som tilbyr fosterhjem

Team Olivia Fosterhjem AS

Vi er det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet.

Vi er det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet.

Kreativ pause - skap deg i form

Den pågående pandemien fortsetter å ha stor innvirkning på livene våre og samfunnet generelt. Vi leter hele tiden etter måter for å føle oss bedre, og én måte som er selvsagt for nesten alle, er fysisk aktivitet. Kreativitet er derimot ikke like selvsagt for alle, til tross for at også dette, ifølgefo rskning, får oss til å føle oss bedre psykisk.

I 2020/2021 gjennomførte Team Olivia initiativet Kreativ Pause, og det viste seg at 93 prosent hadde det bedre etter å ha deltatt.

Alle som var interessert fikk delta i satsingen og skape et verk ut fra temaet Håpefullhet. Deltakeren skulle velge uttrykksformen selv, og det var bare fantasien som satte grenser. Det kunne for eksempel være å male, skrive, ta bilder, veve eller snekre. Deltakeren fotograferte eller filmet bidraget sitt og lastet det opp her på nettstedet.

Alle bidragene ble vurdert av en anerkjent skandinavisk jury;

Mårten Castenfors, sjef for Liljevalchs kunsthall og juryformann, kunstnerne Ernst Billgren, Bea Szenfeld, Unni Askeland og kreatør Lise Vandborg. De utvalgte gikk også videre til å bli stilt ut på Liljevalchs kunsthall 1. september.

Dette er en satsing som forhåpentligvis har inspirert til kreativitet og økt velvære i en tid når vi trenger det som mest.

Kreativ Pause Norge
Kreativ Pause Sverige
Kreativ Pause Danmark

Om Team Olivia

Team Olivia er et personlig og verdistyrt omsorgsselskap med tjenester innen blant annet brukerstyrt personlig assistanse, barnevern og helse- og omsorgstjenester.

Vi holder til i nærheten av kundene våre på over 200 steder i Norge, Sverige og Danmark. Vi er ca. 13 000 medarbeidere.

Det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet.

Mer om Team Olivia

Vi er det store selskapets trygghet, med det lille selskapets nærhet.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Her kan du velge tjensteområde og fylle ut opplysningene dine, så kontakter vi deg så snart vi kan.Ring oss

Her finner du telefonnummer til våre selskaper.

AssisterMeg AS
400 02 203
Team Olivia BoHab AS
400 03 311
Team Olivia Fosterhjem AS
527 08 280
Olivia Solhaugen AS
613 26 700